Kategorie

Kategorie specjalne

Wprowadzenie

Portal fotograficzny Orthphoto.net ma zaszczyt ogłosić nowy międzynarodowy konkurs fotograficzny OrthPhoto Awards. Konkurs jest skierowany zarówno do fotografów profesjonalnych, jak i amatorów. Celem konkursu jest umożliwienie dzielenia z szerszą publicznością pięknem Kościoła Prawosławnego jego tradycji/obrzędów, życia wiernych.

Konkurs będzie oceniany przez międzynarodowy panel ekspertów

Najlepsze zdjęcia oraz nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie i opublikowane w albumie Kolory Prawosławia opracowanym i wydanym przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Ceremonia wręczenia nagród połączona z warsztatami fotograficznymi planowana jest w Polsce na sierpień 2021 roku

Informacje ogólne

Prace fotograficzne do konkursu będą przyjmowane w terminie od 2 maja do 8 lipca w czterech kategoriach: Miejsca, Reportaż, Ludzie, Detale. Zgłoszenia będą również przyjmowane w trzech specjalnych kategoriach: Z Archiwum, Historie, Covid-19. Uczestnicy mogą zgłaszać maksymalnie po trzy fotografie w każdej kategorii, dodatkowo w specjalnej kategorii Historie będą akceptowane serie po 5-10 zdjęć.

Udział w konkursie

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów profesjonalnych i amatorów z całego świata. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

Zasady wysyłania zdjęć

Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie fotografie przedstawiające miejsca kultu należące do wzajemnie uznanych kanonicznych Cerkwi prawosławnych. Zdjęcia, które mogą prezentować, powodować lub wzmagać napięcia, zostaną automatycznie odrzucone.

Prawa autorskie

Udział w konkursie nie przenosi prawa własności do nadesłanych zdjęć. Uczestnik poprzez nadesłanie fotografii automatycznie udziela licencji organizatorowi i partnerom zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przystępując do konkursu uczestnicy udzielają organizatorom (OrthPhoto.net) prawo do publikowania swoich zdjęć w publikacjach organizatora, w tym albumach, kalendarzach, fotokastach i wystawach.
Spośród nadesłanych prac 200 zdjęć zostanie wybranych do jubileuszowej edycji albumu Kolory Prawosławia Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Autorzy zdjęć w albumie, otrzymają jego bezpłatny egzemplarz.

Jak uczestniczyć

Partnerzy/sponsorzy

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku i środków Województwa Podlaskiego

Pomóż nam w promocji konkursu

Możesz wspomóc nas w promocji konkursu OrthPhoto Awards, publikując baner na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub na blogu. Wszystkie podmioty, które wezmą udział w promocji konkursu i poinformują organizatorów o swym wsparciu, zostaną wpisane na listę partnerów medialnych.
Dla Twojej wygody przygotowaliśmy i opublikowaliśmy banery, które można wykorzystać w promocji konkursu na różne sposoby. Jeśli masz pytania lub inne pomysły, nie wahaj się skontaktować z organizatorami. Poniżej znajdują się banery do które można wykorzystać poprzez wklejenie kodu html na swojej stronie internetowej, blogu lub kanale mediów społecznościowych.

Dziekujemy za pomoc!

Strona z banerami

Media partnerzy