Βραβεία*

Τα έπαθλα δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Θα δημοσιευθούν στις 15 Ιουνίου 2021. Τα τρέχοντα ελάχιστα έπαθλα παρατίθενται παρακάτω.

500 EUROS and a set of albums from series "Colours of Orthodoxy"

selected from all categories

Grand Prize

150 EUROS

One prize in each category

1st place

100 EUROS

One prize in each category

2nd place

50 EUROS

One prize in each category

3rd place

Diplomas

the number of Honorary Mentions will be decided by the Judges

Honorary mention

100 EURO

For photographer under 21 years old

Best young photographer

Set of albums "Colours of Orthodoxy"

3 awards to the top three vote getters. Available only to those contestants who submitted through website.

Orthphoto members awards

Album selection

For all photos that will be published in album the author will receive 1 album for one photo.

The names of the eight winners will be announced during the Award Ceremony in August and on the competition website.

Winners will be responsible for submitting any profit to the authorities as required by law and to pay any taxes due on each prize they have received.

*We continue to accept proposals for sponsors and prizes for the set categories. If you would like to sponsor a prize please contact Mr. Aleksander Wasyluk at alik@orthphoto.net.

Τρόπος συμμετοχήςs

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 02/05/2021 και λήγει στις 8/07/2021. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να παρατείνουν τη διάρκεια του διαγωνισμού.