Banners

Моля, помислете за подкрепа на конкурса „OrthPhoto Awards“, като публикувате банер на вашия уебсайт, социални медии или блог. Всички юридически лица, които популяризират конкурса и информират организаторите за това, ще бъдат включени в списъка на поддръжниците.

За ваше улеснение сме подготвили и публикували банери, които могат да се използват за популяризиране на конкурса по различни начини. Ако имате специална заявка или нужда, не се колебайте да се свържете с организаторите. Банерите могат да бъдат намерени по-долу и използвани чрез поставяне на html кода във вашия уебсайт, блог или канал в социалните медии.

Забележка: Лесно е да промените размера на избраната от вас реклама, като редактирате параметрите ‘width’ и ‘height’ в кода. Просто трябва да ги варирате пропорционално един на друг. Така например, ширина: 240px; височина: 200px може да се промени на ширина: 180; височина: 150, без изкривяване на изображението.

Albanian Arabic Bulgarian Finnish French Greek Polish Romanian Russian Serbian

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1920px

OrthPhoto Awards

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1920px

OrthPhoto Awards

1080x1920px

OrthPhoto Awards

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1920px

OrthPhoto Awards

1080x1920px

OrthPhoto Awards

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1920x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1080px

OrthPhoto Awards

1080x1920px

OrthPhoto Awards

1080x1920px

OrthPhoto Awards

Media partners

Как да участвате

Участието в състезанието е безплатно. Конкурсът започва на 2 май 2021 г. и завършва на 8 юли 2021.